Kontakt | Beh v raji

Kontakt

Organiztor:
K DOBIN

Organiza?n vbor
Predseda organiza?nho vboru - Ing. Richard Mach?
Tel : 421 905 486 162

Riadite? pretekov - Mgr. Stanislav Holien?k
Tel : 421 902 953 388

Podpredseda organiza?nho vboru - Ing. Marian Varga
Tel : 421 911 864 961

Web: www.behvraji.sk

Email: skdobsina@gmail.com