Propozície | Beh v raji


Propozície

Hlavný organizátor:

LKVD – Lyžiarsky klub Vodné elektrárne Dobšiná, o.z.

Spoluorganizátor podujatia:

OOCR SR & Spiš – Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš
ŠK DOBŠINÁ

Partner podujatia:

Mesto Dobšiná, obec Stratená

Miesto a čas konania:

27.5.2017 (sobota); Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Prezentácia:

8:00 - 10:30

Spôsob a čas štartu:

Hromadný, 11:00 hod.

Upozornenie:

Vzhľadom na čiastočnú uzávierku cestnej premávky je potrebné aby ste sa do miesta konania pretekov dostali do 10:20 hod. O 10:30 bude ukončená prezentácia pretekárov.

Registrácia:

http://behsity.sk/event/detail/beh-v-raji-2016

Organizačný výbor:

Predseda organizačného výboru: Ing. Richard Macháň
Podpredseda organizačného výboru: Ing. Marián Varga
Riaditeľ pretekov: Mgr. Stanislav Holienčík
Veliteľ trate: Mgr. Miroslav Plichta
Časomiera: KK-sporttimig

Informácie:

e-mail: info@starahoraren.sk
web: www.behvraji.sk

Štartovné:

do 24.5.2017 10 eur.
v deň pretekov 13 eur.
V prípade prihlásenia bez vytvorenia konta táto platba nie je možná.
platbu môžete realizovať on-line alebo prevodom na účet do 25.05.2017

Slovenská sporiteľňa 5109418729/0900
IBAN: SK87 0900 0000 0051 094 18729
SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: (Vaše ID na stránke Behsity)
Špecifický symbol: 27052017
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno resp. meno pretekára
Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia. Pretekár dostane možnosť si vyzdvihnúť štartovací balíček.

V cene štartovného je:
- čelenka z funkčného materiálu s logom Beh v raji, slovenským znakom a logom sponzora (pre prvých 250 registrovaných) 18.5.2017 navýšené o 50 kusov
- výber zo štyroch jedál, Upozornenie: množstvo jednotlivých jedál je v stanovenom počte. Po minutí daného jedla si musí pretekár zvoliť iné.
- občerstvenie na trati
- občerstvenie po dobehnutí do cieľa
- prekvapenie v podobe mliečnych výrobkov od spoločnosti Savencia
- produkt zdravej výživy od spoločnosti Bona Vita
- štartovné číslo – do 18.5.2017 s vlastným menom
- propagačné materiály
- štartovné číslo slúži ako tombola s možnosťou výhry zaujímavých cien
- Zľavový poukaz na 10 % - ubytovanie a služby v Hoteli Boboty – Vrátna dolina, Malá Fatra

Dôležité: Registrácia je ukončená zaplatením štartovného

Trať

10 km rovinatá trať povedie po hlavnej ceste smerom na obec Stratená, Stratenským kaňonom a naspäť.
Preteká sa za čiastočne uzavretej cestnej premávky. Pre bežcov je vyhradený jeden cestný pruh. Celkové prevýšenie na trati je 40m.

Kategórie:

kat. Absolútne poradie - Muži, 10 km
kat. Absolútne poradie - Ženy, 10 km
kat. B Muži (1977 - 1968), 10 km
kat. B Ženy (1977 - 1968), 10 km
kat. C Muži (1967 - 1958), 10 km
kat. C Ženy (1967 - 1958), 10 km
kat. D Muži (1957 - starší), 10 km
kat. D Ženy (1957 - staršie), 10 km
kat. Junior Muži (1998 - mladší), 10 km
kat. Junior Ženy (1998 - mladšie), 10 km


Ceny:

kat. Absolútne poradie - Muži, I. (100 eur), II. (75 eur), III. (50 eur), IV. (30 eur), V. (20 eur), VI. (10 eur)
kat. Absolútne poradie - Ženy, I. (100 eur), II. (75 eur), III. (50 eur), IV. (30 eur), V. (20 eur), VI. (10 eur)
vecné ceny

kat. B - Muži, I. (60 eur), II. (45 eur), III. (30 eur), IV. (20 eur), V. (10 eur)
kat. B - Ženy, I. (60 eur), II. (45 eur), III. (30 eur), IV. (20 eur), V. (10 eur)
vecné ceny

kat. C - Muži, I. (60 eur), II. (45 eur), III. (30 eur), IV. (20 eur), V. (10 eur)
kat. C - Ženy, I. (60 eur), II. (45 eur), III. (30 eur), IV. (20 eur), V. (10 eur)
vecné ceny

kat. D - Muži, I. (60 eur), II. (45 eur), III. (30 eur), IV. (20 eur), V. (10 eur)
kat. D - Ženy, I. (60 eur), II. (45 eur), III. (30 eur), IV. (20 eur), V. (10 eur)
vecné ceny

kat. Juniori, I., II., III., vecné ceny
kat. Juniorky, I., II., III., vecné ceny

Dôležité upozornenia:

Všetci účastníci behu sú povinný dodržiavať pokyny organizátorov.

Je zakázané behať s kočíkom, doprevádzať pretekárov na trati (bicykel, korčule, kolobežka, atď.)

Časový limit pretekov je 1 hod. 30 min. Preteky budú ukončené o 12:30 hod.

Poistenie:

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Sprievodné akcie:

Tombola, živá hudba, občerstvenie, grilovanie klobás, šťavnatého mäsa, polooštiepkov a iné, jazda na koňoch, detské atrakcie, bohatý kultúrny program.