Propozície

1. jún 2019 - Dobšinská Ľadová Jaskyňa
IV. ročník
Čas štartu pre 10 km: 11:00 hod
Čas štartu pre 5 km: 11:05 hod
Čas štartu pre Nordic Walking: 11:05 hod

Hlavný organizátor:

ŠK Dobšiná

Partneri podujatia:

Obec Stratená
OOCR Slovenský raj & Spiš

Miesto konania:

Dobšinská Ľadová Jaskyňa - pozri na Google Map

Preteky sú súčasťou Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov a Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves

Prezentácia:

Prezentácia pretekárov bude v budove OOCR v deň pretekov v čase od 8:00 do 10:40

Upozornenie:

Vzhľadom na čiastočnú uzávierku cestnej premávky je potrebné, aby ste sa na miesto konania pretekov dostali do 10:20 hod. O 10:40 bude ukončená prezentácia pretekárov.

Novinka 2019

pre tento ročník sme zaradili Nordic Walking na trati 5 km

Spôsob a čas štartu:

Hromadný, 11:00 hod. (10km)
11:05 hod. (5km)

Registrácia:

online do 29.5. 2019 alebo na priamo mieste
Informácie: skdobsina@gmail.com
Web: www.behvraji.sk

Organizačný výbor:

Riaditeľ pretekov:  Mgr. Stanislav Holienčík
Predseda organizačného výboru: Ing. Richard Macháň
Podpredseda organizačného výboru: Ing. Marian Varga
Veliteľ trate: Mgr. Miroslav Plichta

Informácie:

e-mail:skdobsina@gmail.com
web: www.behvraji.sk

Štartovné:

10 € - do 22.4.2019
15 € - od 23.4. do 29.5.2019
20 € - v deň pretekov 1.6.2019 (platí sa na mieste) 
Štartovné môžete uhradiť do 29.05.2019 platobnou kartou alebo bankovým prevodom podľa pokynov pri registrácii alebo dňa 1.6.2019 priamo na mieste v hotovosti.
Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia. Pretekár dostane možnosť si vyzdvihnúť štartovací balíček.
V cene štartovného je:
- čelenka z funkčného materiálu s logom Beh v raji, slovenským znakom a logom sponzora pre registrovaných
- nealko pivo + bageta
- občerstvenie na trati
- občerstvenie po dobehnutí do cieľa
- prekvapenie od sponzorov
- propagačné materiály

Dôležité: Registrácia je ukončená zaplatením štartovného

Trať:

10 km rovinatá trať povedie po hlavnej ceste smerom na obec Stratená, Stratenským kaňonom a naspäť
- preteká sa za čiastočnej uzávierky št. cesty I/67 smerom na Poprad. Pre bežcov je vyhradený jeden jazdný pruh.
- 5 km trať – otočka v polovici 10-tky
- Celkové prevýšenie na trati je 40m.

Kategórie 10km:

kat. Absolútne poradie - Muži, 10 km*
kat. Absolútne poradie - Ženy, 10 km*
kat. B Muži (1979 - 1970), 10 km
kat. B Ženy (1979 - 1970), 10 km
kat. C Muži (1969 - 1960), 10 km
kat. C Ženy (1969 - 1960), 10 km
kat. D Muži (1959- starší), 10 km
kat. D Ženy (1959- staršie), 10 km
kat. Junior Muži (2000 - 2004), 10 km
kat. Junior Ženy (2000 - 2004), 10 km

Kategórie 5km:

kat. Absolútne poradie - Muži, 5 km*
kat. Absolútne poradie - Ženy, 5 km*
kat. nad 40 rokov Muži, 5 km
kat. nad 40 rokov Ženy, 5 km
kat. Junior Muži (2000 - 2006), 5 km
kat. Junior Ženy (2000 - 2006), 5 km

Kategórie Nordic Walking

kat. Muži E(1970 - 2001) 5 km NW
kat. Ženy E(1970 - 2001) 5 km NW
kat. Muži F(1969 - starší) 5 km
kat. Muži F(1969 - starší) 5 km

Ceny 10km:

kat. Absolútne poradie - Muži, I. (70 €), II. (50 €), III. (40 €), IV. (30 €), V. (20 €)
kat. Absolútne poradie - Ženy, I. (70 €), II. (50 €), III. (40 €), IV. (30 €), V. (20 €)
kat. B - Muži (1979 - 1970), I. (40 €), II. (30 €), III. (20 €)
kat. B - Ženy (1979 - 1970), I. (40 €), II. (30 €), III. (20 €)
kat. C - Muži (1969 - 1960), I. (40 €), II. (30 €), III. (20 €)
kat. C - Ženy (1969 - 1960), I. (40 €), II. (30 €), III. (20 €)
kat. D - Muži (1959 - starší), I. (40 €), II. (30 €), III. (20 €)
kat. D - Ženy (1959 - staršie), I. (40 €), II. (30 €), III. (20 €)
kat. Juniori (2000 - 2004), I., II., III., vecné ceny
kat. Juniorky (2000 - 2004), I., II., III., vecné ceny

Ceny 5km:

kat. Absolútne poradie – Muži I., II., III., vecné ceny
kat. Absolútne poradie – Ženy I., II., III., vecné ceny
kat. nad 40 rokov (1979 a starší ) I., II., III., vecné ceny
kat. nad 40 rokov (1979 a starší ) I., II., III., vecné ceny
kat. Junior Muži (2000 -2006), I., II., III., vecné ceny
kat. Junior Ženy (2000 - 2006), I., II., III., vecné ceny

Ceny trať NW:

Prví 3 v jednotlivých kategóriách budú vyhodnotení a získavajú vecné ceny

Dôležité upozornenia:

Všetci účastníci behu sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov.         Je zakázané behať s kočíkom, doprevádzať pretekárov na trati (bicykel, korčule, kolobežka, atď.) Časový limit pretekov je 1 hod. 30 min čiže o 12:30 budú preteky ukončené.

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. Zmena pretekára v štartovnej listine je možná len do 29.05. 2019.

Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície.

Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá. V prípade, že vo vyhlásenej kategórii bude menej ako 5 registrovaných účastníkov, daná kategória sa “omladí” a zlúči s najbližšou možnou

Poistenie:

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Sprievodné akcie:

Tombola, občerstvenie, grilovanie klobás, šťavnatého mäsa, polooštiepkov a iné, jazda na koňoch, detské atrakcie: maľovanie na tvár, skákací hrad, lukostreľba.

Informácie:

skdobsina@gmail.com
dobsinskadesiatka@gmail.com
web: www.behvraji.sk

Preteky sú súčasťou súťaží

Východoslovenská cena vytrvalcov
Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves